January 30, 2023

Sam Cooke and Malcolm X

ความคิดของมูฮัมหมัด อาลี, จิม บราวน์, แซม คุก และมัลคอล์ม เอ็กซ์ นั่งรอบห้องพักในโรงแรมในช่วงกลางทศวรรษ 1960 เพื่อหารือเกี่ยวกับศาสนา การเมือง และเชื้อชาติ ฟังดูเหมือนเป็นพื้นฐานของงานวรรณกรรม...