July 5, 2022

Sigourney Weaver

นักแสดงสาวซิกอร์นีย์ วีเวอร์ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบทบาทของเธอในภาพยนตร์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 รวมถึงเรื่อง ‘Ghostbusters,’ ‘Working Girl’ และแฟรนไชส์ ​​’Alien’ Sigourney Weaver คือใคร? Sigourney...